Stav nouze - provoz Vodárenské věže Letná pozastaven
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a nově zakázala mimo jiné osobní přítomnost žáků a studentů při zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kam spadá i DDM Praha 7. Proto se od zítra 13.3. nebudou konat kroužky DDM Prahy 7 a ani vybrané akce pro děti. Konat se budou pouze akce s kapacitou do 30 osob, které nemají vzdělávací či studijní charakter. Tato opatření budou trvat po celou dobu vyhlášení stavu nouze a nadále budeme informovat o jakékoli změně dle vývoje situace. DDM Praha 7 je připraven po ukončení krizové situace vracet na vyžádání poměrnou částku z uhrazených úplat rodičům.

Vzhledem k novému nařízení vlády z 12.3. 2020 bohužel musíme zrušit aktuální program na dobu neurčitou. Je nám to líto a děkujeme za pochopení!

Sousedská knohovna a Galerie ve věži jsou taktéž zavřeny.

Zakoupené lístky bude moci využít na stejná představení v následujících měsících nebo vám budou peníze vráceny.

Úvod

O vodárenské věži Letná

Rozsáhlý areál vodárenské věže Letná byl dostavěn v roce 1888. Kromě věžového vodojemu vysokého přibližně 28 metrů zde byl čtyřkomorový pozemní vodojem a přečerpávací stanice, které byly zbořeny v letech 1977-8, přičemž provoz ukončily 1.8.1926. Věžový vodojem, který sloužil pro zásobování pitnou káranskou vodou horní části Holešovic a Bubenče, byl v listopadu roku 1913 vyřazen z provozu pro chatrnost technologie.

Autorem vodojemu byl architekt a městský inženýr Jindřich Fialka. Stavba započala roku 1887 pod vedením stavitelů Karla Hübschmanna a Františka Schlaffera a byla dokončen a roce 1888. Technologické vybavení včetně reservoáru dodala firma Breitfeld – Daněk a spol. Ozdobné zábradlí dodala zámečnická dílna J. Bittnera, věžní hodiny firma L. Hainz. Stavba vodojemu stála 71 445,34 Kč.

Šestipodlažní hranolovitá stavba má novorenesanční fasádu, které vévodí v pátém podlaží ve výšce 20,5 m vyhlídkový ochoz s arkádami s toskánskými sloupy a ozdobným zábradlím vytvořeným pomocí balustrových kuželek. Celý ochoz je pak nesen kamennými krakorci. Na vrcholu stavby vidíme dvoustupňovou stanovou střechu s rozměrnými vikýři na bocích ukončenou sloupkovým nástavcem s hodinami se čtyřmi ciferníky.

V přízemí vodojemu bylo původně skladiště a kovárna, v prvním patře byl byt vodáka Holešovicko-Bubenského, ve 2. patře byt strojníka stanice a ve 3. patře byty topičů. Po demontáži technologického vybavení sloužil vodojem pouze jako bytové prostory. Od roku 1978 sloužila zrekonstruovaná věž jako Obvodní dům pionýrů a mládeže Praha 7 spolu s mateřskou školkou.

Před přestavbou obsahoval vodojem válcový prstencový reservoár o výšce 4,5 m, průměru 8,25 m a objemu 197,1m³ ze železného plechu a vnitřní rourou pro komín o průměru 3m. Dnes je zde galerie.

Od roku 1992 je věž památkově chráněna. Od listopadu 2016 do léta 2018 proběhla rekonstrukce vodárenské věže podle návrhu ateliéru Petr Hájek architekti. V galerii, která se nachází v pátém podlaží, byl nově instalován periskop, který monitoruje některé pražské památky i přes sousední funkcionalistický „Molochov.“ V galerii vedle pozorovací kabiny s periskopem byla instalována výsuvná podlaha a výstavní systém se světly. O patro níže se nachází knihovna, součástí objektu je multifunkční společenský sál. Zajímavostí stavby je Foucaultovo kyvadlo umístěné v hale hlavního schodiště. Ploché střechy na přístavbě byly upraveny do podoby terasy a zahrady.

Za zajímavost stojí informace, že na dvoře ZŠ Korunovační stávala další vodárna zásobující vodou Bubeneč. Ta byla zbořena v 50. letech minulého století. Další zajímavostí je to, že před první světovou válkou se do vodárny přestěhovala rodina malého Václava Cafourka známějšího jako Václav Čtvrtek, autor postaviček víla Amálka či Křemílek a Vochomůrka.Program

Provoz pozastaven

stav nouze

Vzhledem k novému nařízení vlády z 12.3. 2020 bohužel musíme zrušit aktuální program na dobu neurčitou. Je nám to líto a děkujeme za pochopení!