Stav nouze - provoz Vodárenské věže Letná pozastaven


Vzhledem k novému nařízení vlády z 12.3. 2020 bohužel musíme zrušit aktuální program na dobu neurčitou. Je nám to líto a děkujeme za pochopení!

Sousedská knohovna a Galerie ve věži jsou taktéž zavřeny.

Zakoupené lístky bude moci využít na stejná představení v následujících měsících nebo vám budou peníze vráceny.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a nově zakázala mimo jiné osobní přítomnost žáků a studentů při zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kam spadá i DDM Praha 7. Proto se od 13.3. nebudou konat kroužky DDM Prahy 7 a ani vybrané akce pro děti. Konat se budou pouze akce s kapacitou do 30 osob, které nemají vzdělávací či studijní charakter. Tato opatření budou trvat po celou dobu vyhlášení stavu nouze a nadále budeme informovat o jakékoli změně dle vývoje situace. DDM Praha 7 je připraven po ukončení krizové situace vracet na vyžádání poměrnou částku z uhrazených úplat rodičům.